බුර්කාව ගලවන්න දඟලපු කට්ටිය හංසමාලිගෙ තනේ වහන්න හදනවා ! - අසංක සායක්කාර

බුර්කාව ගලවන්න දඟලපු කට්ටිය හංසමාලිගෙ තනේ වහන්න හදනවා ! - අසංක සායක්කාර

අගෝස්තු 7 වන දින කොළඹ මහවැලි කේන්ද්‍රයේ දී පැවති අසංක සායක්කාරගේ ''වසරේ හොඳම කෙටිකතාව'' කෙටිකතා සංග්‍රහය සහ විමල් කැටිපෙආරච්චිගේ '' NGO - නැළවෙන ගී මැද ඕවිල්ල'' නවකතාව යන කෘතීන් ද්විත්වය ජනගත කිරීමේ අවස්ථාවේ දී අසංක සායක්කාර දැක්වූ අදහස්.