ප්‍රකාශණයේ නිදහස උල්ලංඝනය කිරීමට එරෙහිව.!

ප්‍රකාශණයේ නිදහස උල්ලංඝනය කිරීමට එරෙහිව.!

පසුගිය අගෝස්තු 8 වන දා කොළඹ මහවැලි කේන්ද්‍රයේ දී පැවති අසංක සායක්කාරගේ වසරේ හොඳම කෙටිකතාව කෘතිය සහ විමල්කැටිපෙ ආරච්චිගේ NGO කෘතිය යන කෘතීන් ද්විත්වය ජනගත කිරීමේ අවස්ථාවේ දී 'ප්‍රකාශණයේ නිදහස උල්ලංඝනය කිරීම' ට එරෙහිව comrade.lk ප්‍රධාන සංස්කාරක විමල් කැටිපෙආරච්චි දැක්වූ අදහස්

``නිදහසේ ලියන කියන හිතන උන් දඩයම් කරන - එසේ දඩයම් කරන්නට පිටපොට ගහන - වෑයම් කරන - කුමන්ත්‍රණය කරන - සහාය දෙන, දැනට බලයේ ඉන්න, එන්න හිතාගෙන ඉන්න, ඇවිත් `ගේම` දෙන්න හිතාගෙන ඉන්න හැම පාටකම දේශපාලනඥයන් රොත්ත බුරුත්තට; ලියන කියන උන් දඩයම් කරන්නට මතවාදී තල්ලුව දෙන, තමන්ගේ ශාස්තෘවරුන්ට පස්සා පැත්ත පෙන්වන සකලවිධ අන්තවාදී ආගමික අනුගාමික හැතිකරයට ; ඒ වගේම; එකී දඩයමට උල්පන්දම් දෙන සියලු ආයතන පද්ධතීන් හා අවශේෂ පුද්ගලයන්ට, කොන්දේසි විරහිතව අපි විරුද්ධයි !``

වීඩියෝව නරඹන්න -