විමල්ට එරෙහිව ගොනු කළ නඩුව කල් යයි !

විමල්ට එරෙහිව ගොනු කළ නඩුව කල් යයි !

වාහන අවභාවිතා කිරීම සම්බන්ධව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශට එරෙහිව ගොනු කර තිබු නඩුව ජනවාරි 25 වැනිදා තෙක් කල් දමා තිබිණි. නඩුව අද (14) කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී කැඳවූ අවස්ථාවේදී මෙම තීරණය ලබා දී තිබේ.