විදෙස්ගත ලාංකිකයින් ගෙන්වීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි !

විදෙස්ගත ලාංකිකයින් ගෙන්වීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි !

Covid -19 හෙවත් කොරෝනා වෛරස හේතුවෙන්  විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් දිවයිනට ගෙන්වා ගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ. නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සහ රෝහල්වල පවතින ඉඩ කඩ සීමා සහිත වී ඇති බැවින් මෙම තීරණය ගත් බවත් ඒ අනුව  මෙරටට පැමිණීමට නියමිතව තිබූ ගුවන් යානා රැසක කාල සටහන් සුදුසු පරිදි සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගන්නා බවත් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ය. රට තුළ පවතින වාතාවරණය සමතයකට පත් වූ සැනින් විදෙස්ගත ලාංකිකයින් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බවද විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.