කොවිඩ් නිසා 'ඌරෝ අතර පෝක් ' කල් යයි !

කොවිඩ් නිසා 'ඌරෝ අතර පෝක් ' කල් යයි !

ඔක්තෝබර් මස 11 වැනිදා පුන්චි තියටර්හිදී වේදිකාගත කිරීමට නියමිතව තිබු අසංක සායක්කාර අධ්‍යක්ෂණය කළ ' ඌරෝ අතර පෝක් ' වේදිකා නාට්‍යයේ දර්ශනය කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දමා තිබේ. කෙසේ නමුත් එම දර්ශනය සඳහා ලබා ගත් ප්‍රවේශ පත්‍ර නාට්‍යයේ මීළඟ දර්ශනය වෙනුවෙන් වලංගු වන බවත් දර්ශනය පැවැත්වෙන දිනය හැකි ඉක්මනින් දැනුම් දෙන බවත් නාට්‍ය සංවිධායක මණ්ඩලය පවසයි. මෙම තත්වය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රේක්ෂයන්ට සිදුවූ අපහසුතාවය සම්බන්ධව සංවිධායක මණ්ඩලය කණගාටුව ප්‍රකාශ කරයි.