එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය අද (14) රැස්වෙයි !

එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය අද (14) රැස්වෙයි !

එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය අද (14) රැස්වීමට නියමිතය. අද පස්වරු 3.00 ට සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත්වෙන අතර පක්ෂ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසා සිටියේ පක්ෂයේ නිලධාරී මණ්ඩලය පත්කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අද දිනයේදී
සාකච්ඡා සිදුකරනු ලබන බවයි.