අභිරහස් ලියුමක් සමාජ මාධ්‍ය ජාල කළඹයි ! පොලිස් පරීක්ෂණ ඇරඹේ !! 

අභිරහස් ලියුමක් සමාජ මාධ්‍ය ජාල කළඹයි ! පොලිස් පරීක්ෂණ ඇරඹේ !! 
අප්‍රේල් මස 21 වන දින සිදු කරන ලද ප්‍රහාරයට සමාන ප්‍රහාරයක් සිදු කිරීමට නැවත වතාවක් සැලසුමක් ඇති බව සඳහන් වන ලියුමක් පිළිබඳව පොලිස් පරීක්ෂණ ඇරඹී ඇත. මෙම ලිපියේ සත්‍යාසත්‍යතාව තවමත් තහවුරු වී නොමැති හෙයින් කටකතාවලට හසු නොවී සාමකාමිව සිටින ලෙස අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමු. වර්තමාන දේශපාලන සංකීර්ණතා මැද විවිධ කුමන්ත්‍රණ නිර්මාණය විය හැකි බවත් එම කුමන්ත්‍රණවලට හසු නොවී සිටීමේ වගකීමක් සියලු ජනතාවනට ඇති බවත් comrade.lk අපි අවධාරණය කරමු.