සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ නිසි බලධරයා මහාචාර්ය අබේරත්න බණ්ඩාර !

සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ නිසි බලධරයා  මහාචාර්ය අබේරත්න බණ්ඩාර !

සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ නිසි බලධරයා ලෙස සම්මානිත මහාචාර්ය වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ අබේරත්න බණ්ඩාර  පත්කර තිබේ. අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, මහාචාර්ය ජී. එල් පීරිස්ගේ අත්සනින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති අතර එමගින් පෙන්වාදෙන්නෙ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිපාලන කටයුතු බරපතළ ලෙස අවුල් වී ඇති බවත් එය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට බලධාරීන් අපොහොසත් වී ඇති බවත්ය.

ඒ අනුව සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිට පවරන ලද බලතළ, කාර්ය හෝ කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හෝ ඉටු කිරීමේ බලතළ නිසි බලධරයා වන අබේරත්න බණ්ඩාරට හිමිවන බව අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි. මෙම පත් කිරීම ඊයෙ (13) දින සිට බල පැවැත්වෙයි.