කඩයිම් ලකුණු කල්ගිය හේතුව UGC කියයි !

 කඩයිම් ලකුණු කල්ගිය හේතුව UGC කියයි !

පසුගිය වසරේ (2019) උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මත විශ්වවිද්‍යාලවලට බඳවා ගැනීමේ කඩඉම් ලකුණු මේ වනවිට සකස් කර ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම පවසයි. ඊට අදාළ නඩුවක් හේතුවෙන් එම ලකුණු නිකුත් කිරීමට නොහැකි වූ බවත් නීතිපති උපදෙස් අනුව නඩුවට අදාළ ඉදිරි පියවර ගැනීමෙන් අනතුරුව කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කරන බවත් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ උප සභාපති මහචාර්ය ජනිතා ලියනගේ සඳහන් කළාය. ඔවුන් මීට පෙර සඳහන් කර සිටියේ කඩයිම් ලකුණු ඔක්තෝබර් පළමු සතියේ හෝ දෙවන සතියට පෙර නිකුත් කරන බවයි. කෙසේවෙතත් මෙවර විශ්වවිද්‍යාල සඳහා 40,000 කට ආසන්න සිසුන් සංඛ්‍යාවක් බඳවා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ.