සඳුදා සිට ප්‍රවාහන සේවා සාමාන්‍ය අතට !

සඳුදා සිට ප්‍රවාහන සේවා සාමාන්‍ය අතට !

පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද (2) ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබේ. එහිදී ලබන සඳුදා (8) සිට පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ. මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ සහ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර කියා සිටියේ ඉදිරි දින කිහිපය තුළ මහජන හැසිරීම හා කොවිඞ් 19 වසංගත තත්ත්වය හා සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ලබා දෙන උපදෙස් සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. මෙම සාකච්ඡාව සඳහා ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය, ජාතික ගමනාගමන කොමිසම යන ආයතනයන්හි සභාපතිවරු හා අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් ද සහභාගි වී සිටියහ.