බස් රථ තුළ වෙළෙඳාම තහනම් !

 බස් රථ තුළ වෙළෙඳාම තහනම් !

Covid 19 ගෝලීය වසංගතයේ බලපෑම හේතු කොට ගෙන සියලුම පුද්ගලික හා ලංගම බස් රථ තුළ සිදු කෙරෙන විවිධ වෙළඳාම් සහ අලෙවි කිරීම් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නවතා දැමීමට පියවර ගන්නා ලෙස ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර ජාතික ගමනාගමන කොමිසම හා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත.

නිසි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පිළිවෙත් අනුගමනය නොකරමින් බස් රථ තුල වෙළදාම් කටයුතු සිදු කරන බවට මහජනයා විසින් ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයට පැමිණිලි කර ඇති බව එම අමාත්‍යාංශය වැඩි දුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

පසුගිය මාර්තු මස සිට ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙරට දුම්රියවල ජංගම වෙළඳාම සහ බස් රථ වලට අලෙවිකරුවන් ඇතුල්වීමද තහනම් කර ඇත.