" සෝමාලියාවේ මිනිස්සු ලංකාවට වඩා සතුටින් ජීවත්වෙනවා. දැන් සතුටුද? " - ටිල්වින්

 " සෝමාලියාවේ මිනිස්සු ලංකාවට වඩා සතුටින් ජීවත්වෙනවා. දැන් සතුටුද? " - ටිල්වින්

 "සෝමාලියාවේ මිනිස්සු ලංකාවට වඩා සතුටින් ජීවත්වෙනවා. දැන් සතුටුද?"

ඊයේ (07) දින බේරුවල පැවති ජාතික ජන බලවේග රැළියේ ජනතාව අමතමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා ප්‍රකාශ කළේය. ලෝකයේ සතුටින් සිටින ජනතාව හොයන දර්ශකයට අනුව ලංකාව සිටින්නේ සෝමාලියාවටත් වඩා පහළ මට්ටමක බවත් මීට වසර 71ට පෙර ඒක පුද්ගල ආදායමෙන් ලංකාව දෙවැනි වුණේ ජපානයට පමණක් බවත් ඔහු එහිදී කියා සිටියේ ය.

රටේ ජනතාව දුකට පත්කළ, කඳුලට පත් කළ, රට තුළ ආරක්ෂාව නැති කළ, ජාතික සමඟිය බිඳ හෙලූ, ආර්ථිකය වැට්ටූ අවුරුදු 71ක පාලනය, රටේ දේශපාලනයේ ඛේදනීය කාල පරිච්ඡේදය නිමා කළ යුතු අවස්ථාව පැමිණ ඇති බවත් රටට අවශ්‍ය වන්නේ වලව්කාරයෙක්, ප්‍රභූවරයෙක් නොව සහෝදරයා යැයි ආමන්ත්‍රණය කළ හැකි නායකයෙකු බවද වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේය.