තොණ්ඩමන්ගෙ හිස් වූ පුටුව මහින්දට !

තොණ්ඩමන්ගෙ හිස් වූ පුටුව මහින්දට !

ආරුමුගම් තොණ්ඩමන්ගේ අභාවයෙන් පුරප්පාඩු වූ ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන නව කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ අද (01) ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය.

මේ අතර පසුගිය 26වැනිදා අභාවප්‍රාප්ත වූ ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයයේ නායක, ප්‍රජා බල සවිගැන්වීමේ සහ වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය ආරුමුගන් තොණ්ඩමන්ගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව ඊයේ ( මැයි 31) නෝර්වුඩ්හි සෞම්‍යමූර්ති තොණ්ඩමන් ක්‍රීඩාංගණයේදී සිදු කෙරිණි.