නිදහස් පක්ෂය තනිවම ජනාධිපතිවරණයට ! අපේක්ෂකයා මෛත්‍රී ද ?

නිදහස් පක්ෂය තනිවම ජනාධිපතිවරණයට ! අපේක්ෂකයා මෛත්‍රී ද ?
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ජනාධිපතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකයකු ඉදිරිපත් කරන බව පක්ෂ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර විසින් මැතිවරණ කොමිශන් සභාවට දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වේ.
ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුරුන්ද යන්න තවමත් ප්‍රකාශ කර නැත. විශ්වාසනීය ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරන්නේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් වීමට බොහෝදුරට ඉඩ ඇති බවයි.