මගේ හඬ පටය පරණයි ! ප්‍රසිද්ධ කරන්න එපා !! - දයාසිරි ඉල්ලයි.

මගේ හඬ පටය පරණයි ! ප්‍රසිද්ධ කරන්න එපා !! - දයාසිරි ඉල්ලයි.

රන්ජන් රාමනායක පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දී ඇති හඬපට අතර දයාසිරි ජයසේකර සමග කරන ලද සංවාදයක ‌තොරතුරු ඇතුළත් හඬ පටයක් ඇති බවට පසුගියදා වාර්තා වී තිබිණි. ඒ අනුව ඒ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් දයාසිරි ජයසේකර කියා සිටියේ අදාළ හඬ පටය පැරණි එකක් බවයි. එමෙන්ම එය ප්‍රසිද්ධියට පත් නොකරන ලෙස ඔහු පාර්ලි‌මේන්තුවේ ප්‍රධානීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවද වාර්තා වෙයි. කෙසේවෙතත් මේ පිළිබඳව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මතය වී ඇත්තේ මෙම හඬ පටය ආන්දෝලනාත්මක එකක් නිසා එය ප්‍රසිද්ධ කළයුතුය යන්නයි.