කලපුව විනාශයි. ධීවරයෝ අනාථයි ! අමාත්‍යංශ්‍යට එරෙහිව මීගමු ධීවරයෝ හඬ නගති !!

කලපුව විනාශයි. ධීවරයෝ අනාථයි ! අමාත්‍යංශ්‍යට එරෙහිව මීගමු ධීවරයෝ හඬ නගති !!

මීගමු කලපු සංවර්ධනය කිරීම උදෙසා ධීවර අමාත්‍යංශයේ මෙහෙයවීමෙන් දියත් කරන ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන කටයුත්තක් ලෙස මීගමු කලපුව හාරන බවත් එම නිසා කලපුව විනාශ වෙමින් පවතින බවත් මීගමුව ධීවරයෝ චෝදනා කරති.  කරවල වාඩිවලින් එන අපද්‍රව්‍ය හා කලපුව අසල හෝටල්වලින් එන අපද්‍රව්‍ය කලපුවට එක්වීම නවතාලන්නැයි අමාත්‍යංශයෙන් කළ ඉල්ලීමකට මුවාවෙමින් මීගමු කලපුව හාරන බවත් කලපුව හෑරීම නිසා මීගමු කලපුවේ මෝය කට ආසන්නයේ කුඩා ගඟ ප්‍රදේශයත් කොතලාවල පාලම ආසන්න ප්‍රදේශයත් මේ වන විට විනාශ වෙමින් පවතින බවත් සමස්ත ලංකා ධීවර වෘත්තිය සමිතියේ සභාපති අරුණ රොෂාන්ත පවසයි. කලපුව හාරා ඉවත් කරන පස් විකිණීම සහ පන්සල් පල්ලි ඇතුළුදේවස්ථානවලට නොමිලේ ලබාදීමට කටයුතු කරන බවද මෙහිදී ධීවර වෘත්තිය සමිතියේ සභාපති අරුණ රොෂාන්ත වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය. මේ වනවිට කලපුවෙන් පස් ටිපර් 13000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හාරා ඉවත් කර තිබේ. මේ හේතුවෙන් කලපුවත් එහි කඩොලාන පද්ධතියත් විනාශ වෙමින් පවතින බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසත් සමස්ත ලංකා ධීවර වෘත්තිය සමිතිය හා මීගමු ධීවරයෝ ධීවර අමාත්‍යංශයට එරෙහිව චෝදනා කරති.