යාපනයට පැනවූ ඇදිරි නීතිය දීර්ඝ කෙරේ !

 යාපනයට පැනවූ ඇදිරි නීතිය දීර්ඝ කෙරේ !

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට පනවා ඇති පොලිස් ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු දීර්ඝ කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

උතුරු පළාතේ වව්නියාව, මන්නාරම, කිලිනොච්චිය මුලතිව් සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්ක වලට පනවා තිබූ ඇඳිරිනීතිය හෙට ( 27 ) උදෑසන 6.00 ට ඉවත් කිරීමට නියමිතව තිබුණ ද පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව රජය පවසා සිටියි.