ස්විට්ස් තානාපතිගෙන් විදේශ ඇමති දිනේෂ්ට අභියෝගයක් !

ස්විට්ස් තානාපතිගෙන් විදේශ ඇමති දිනේෂ්ට අභියෝගයක් !

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති හැන්ස්පීටර් මොක් නොවැම්බර් 27 වැනිදා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන හමු වී තිබේ. ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක් කිසියම් කණ්ඩායමක් විසින් පැහැර ගෙන ගොස් තානාපති කාර්යාල තොරතුරු අනාවරණය කරගැනීමට ප්‍රශ්න කිරීම සම්බන්ධයෙන් ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති හැන්ස්පීටර් මොක් ලංකාවේ විදේශ කටයුතු ඇමතිට පවසා ඇත්තේ ඒ සම්බන්ධ අදාළ පරීක්ෂණ පක්ෂග්‍රාහිත්වයකින් තොරව සහ කාර්යක්ෂමව සිදුවනු ඇතැයි තමා අපේක්ෂාකරන බවයි.

එමෙන්ම ඒ සඳහා තානාපති කාර්යාලයේ අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයේ සහයෝගයක් ලබා දෙන බවද ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති හැන්ස්පීටර් මොක් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන වෙත දන්වා තිබේ. ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන ස්විට්සර්ලන්ත තානාපතිට පවසා ඇත්තේ මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලෙස දැනටමත් නිලධාරින්ට දැනුම්දී ඇති බවයි. මෙම සිදුවීම තමන් ඇමතිධූරය භාරගන්නට පෙර සිදුවී ඇති බවත් කෙසේවෙතත් එය රාජයතාන්ත්‍රික වශයෙන් ගැටලුවක් ඇති නොවීමට, සිය පළමු රාජකාරිය ලෙස විසඳන්නට මැදිහත්වන බවටත් පොරොන්දු වී තිබේ.