21 ප්‍රහාරය ; රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසකට නොතීසි !

21 ප්‍රහාරය ; රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසකට නොතීසි !

අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරයට අදාළ පෙත්සම් විභාගය සඳහා හිටපු ජනපති ලේකම් උදය සෙනෙවිරත්න, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් සමන් ඒකනායක , හිටපු බුද්ධි අධ්‍යක්ෂ නිලන්ත ජයවර්ධන ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසකට ඊයේ (2) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් යළි නොතීසි නිකුත් කර තිබේ.