ඉරානයේ තෙල් වෙනුවට ලංකාවෙන් තේ !

ඉරානයේ තෙල් වෙනුවට ලංකාවෙන් තේ !

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන තේ ගැනුම්කරුවෙකු වන ඉරානයට වසර දෙකක කාලයකට යටත්ව අය කිරීමකින් තොරව තේ අපනයනය කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත. වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජේ. ඒ. රංජිත් කියා සිටියේ ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඉරානයෙන් මිලදී ගත් ඉන්ධන ගාස්තු පියවීම සඳහා එරටට තේ අපනයනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි. ඩොලර් මිලියන 250 කට ආසන්න මුදලක් ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඉරානයට ගෙවීමට ඇති අතර ඉරානයට එරෙහිව ඇමෙරිකාව සම්බාධක පැනවීම හේතුවෙන් ඩොලර් භාවිතයෙන් ගණුදෙනු කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බවත් එම නිසා ඉන්ධන ගාස්තුවලට හිලව් කර ගැනීමේ අරමුණින් තේ අපනයනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජේ. ඒ. රංජිත් කියා සිටියේ මේ සඳහා අදාළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවත්, ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් තේ සඳහා ලැබිය යුතු මුදල ලංකා තේ මණ්ඩලයට ගෙවන බවත් ය.