හතුරුසිංහ දැවී යයි !!

හතුරුසිංහ දැවී යයි !!

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ අදාළ තනතුරේ රඳවා නොගන්නා ලෙස ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා නියෝග කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ඔහුව එම තනතුරෙන් ඉවත් කර ඇත. ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය අසාර්ථක වීමත් සමඟම බංග්ලාදේශ එක්දින තරඟාවලියෙන් පසු පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය ඉවත් කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා මීට පෙර නියෝග කර තිබුණද නවසීලන්තය සමඟ පැවැත්වීමට නියමිත ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අවසන් වන තුරු එම කාර්ය මණ්ඩලය රඳවා ගැනීමට ක්‍රිකට් බලධාරීන් අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීම් කර තිබුණි.

හතුරුසිංහ තනතුරෙන් ඉවත්කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී ජෙරොම් ජයරත්න ප්‍රධාන පුහුණුකරු තනතුරේ වැඩ බැලීම සඳහා පත් කර ඇත.