උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව සිසුන්ට විශේෂ නිවේදනයක් !

උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව සිසුන්ට විශේෂ නිවේදනයක් !

මෙවර උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. නිවේදනය මගින් එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසා සිටින්නේ පවතින තත්වය හමුවේ සිසුන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විභාග පැවැත්වීමට පෙර සියලුම සිසුන්ගේ තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩෙවිය විසින් තොරතුරු පත්‍රිකාවක් නිකුත් කර ඇති බවත් අදාළ ප්‍රතිකාව පුරවා තොරතුරු සනාථ කළ හැකි බවත්ය.

එම තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමට https:// info.meo.gov.lk වෙත පිවිසෙන්න.

121140194 3373698986076944 7136661662384692273 o