දක්ෂිණ අධිවේගයේ අදියර 2ක් ජනතා අයිතියට !

දක්ෂිණ අධිවේගයේ අදියර 2ක් ජනතා අයිතියට !

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග දිගුවේ තවත් අදියර 2ක් අද (07) ජනතා අයිතියට පත් කර තිබේ. මාතර සිට හම්බන්තොට දක්වා කොටස අද පෙරවරුවේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති නිහාල් සූරියආරච්චිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරිණි. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ බරවකුඹුක, සූරියවැව, මත්තල සහ හම්බත්තොට යන පිවිසුම් ද විවෘත වන අතර අද පස්වරුවේ කඩවත සිට කෙරවලපිටිය දක්වා පිටත වටරවුම් මාර්ගය ද විවෘත කිරීමට නියමිත බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති නිහාල් සූරියආරච්චි සඳහන් කළේය.