සෝනියා යළිත් කොංග්‍රස් පක්ෂයේ සභාපතිත්වයට !!

සෝනියා යළිත් කොංග්‍රස් පක්ෂයේ සභාපතිත්වයට !!

ඉන්දීය කොංග්‍රස් පක්ෂයේ සභාපති ධුරයට සෝනියා ගාන්ධි යළිත් වරක් පත්ව ඇත. පසුගියදා මහ මැතිවරණයෙන් ලැබූ පරාජයත් සමඟ ඇගේ පුත් රාහුල් ගාන්ධි කොංග්‍රස් පක්ෂ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් අනතුරුව කොංග්‍රස් පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය විසින් නව නායකයෙකු තෝරා පත් කරගැනීමට රැස් වූ අතර පැය 12 ක කාලයක් පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව ඊයේ(11) දිනයේ සෝනියා ගාන්ධිට යළිත් පක්ෂ නායකත්වය ලබා දී ඇත. 1997 දී ඉන්දීය දේශපාලනයට එක් වූ ඇය වසර 19 ක කාලයක් කොංග්‍රස් පක්ෂයේ සභාපති ධුරය දැරූ අතර මෙවර ඇයව පක්ෂයේ අන්තර්වාර සභාපති ධුරයට පත්කර ඇත්තේ වසර අවසානයේ පූර්ණ සැසිවාරය පවත්වන තෙක් පමණක් බව ද ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටියි.