ගිනිගත් නෞකාව ආශ්‍රීත මුහුදේ ජල සාම්පල වාර්තාව අද නීතිපතිට !

ගිනිගත් නෞකාව ආශ්‍රීත මුහුදේ ජල සාම්පල වාර්තාව අද නීතිපතිට !

ගිනි ගැනීමට ලක් වූ නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව ආශ්‍රීත මුහුදෙන් ලබා ගත් ජල සාම්පල පිළිබඳ වාර්තාව අද (15) නීතිපතිවරයාට භාරදීමට නියමිතය. ඊයේ (14) පස්වරුවේ අදාළ නෞකාවේ ඇති සියලු තෙල්වලින් ලබා ගත් තෙල් සාම්පල ගොඩබිමට රැගෙන ආ අතර එම සාම්පල ද වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා අද රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යොමු කිරීමට නියමිත බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරී ටර්නි ප්‍රදීප් සඳහන් කළේය. එමෙන්ම නෞකාවේ ගින්න මැඩපැවැත්වීමට මෙරට රජය දැරූ වියදම්වලට අදාළ වන්දි තක්සේරු කිරීමේ කටයුතු මේ දිනවල සිදුවන බවත් ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා මැදිහත් වූ පාර්ශව වෙතින් අදාළ තක්සේරු වාර්තා ලබාගැනීමට පියවර ගන්නා බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.