අද සිට පාසල් යළි විවෘත වෙයි !

අද සිට පාසල් යළි විවෘත වෙයි !

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් වසා දැමුණු පාසල්, පිරිවෙන් හා සිල් මාතා අධ්‍යාපන ආයතන අද (29) සිට යළි විවෘත කෙරේ. විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් සහ අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල සඳහා අද (29) පාසල් විවෘත කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එන්.එච්.එම් චිත්‍රානන්ද සඳහන් කළේ ය. ලබන සතිය තුළ සෞඛ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගවලට අනුව අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීම ලබන සතිය තුළ සිදුවන බවත් දුරස්ථභාවය සහිතව පන්ති කාමර නිර්මාණය කිරීම ද අදාළ කාල සීමාවේදී සිදු කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ ය. එමෙන්ම අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්, සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන් ඇතුළු නියෝජිතයින් යොදවා සෑම පාසලක්ම අධීක්ෂණය කරන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.