සජිත්ගේ 'මංගල රැස්වීම' අද (23) මාතරදී !

සජිත්ගේ 'මංගල රැස්වීම' අද (23) මාතරදී !

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීරගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස වෙනුවෙන් සංවිධානය වන ජන රැළියක් අද (23) මාතර දී පැවැත්වීමට නියමිත ය. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ තම පක්ෂයේ අපෙක්ෂකයා වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස බව මංගල සමරවීර කියා සිටි අතර අද පස්වරු 3.00 ට සනත් ජයසූරිය ක්‍රීඩාංගණයේ දී මෙම රැළිය පැවැත්වීමට නියමිත ය.