මැරෙන්න ලෑස්තියි ! සජිත් කියයි !!

මැරෙන්න ලෑස්තියි ! සජිත් කියයි !!

'රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ මොහොතේ වුණත් මම මැරෙන්න ලෑස්තියි'

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ඊයේ විශේෂ ජනතා රැළිය අමතමින් කියා සිටියේ ය. රට සීඝ්‍ර සංවර්ධන ගමනක් කරා දියත් කළ හැක්කේ ගජ මිතුරු කල්ලියකට නොව දක්ෂ පළපුරුදු හැකියාවක් තිබෙන, සුදුස්සාට සුදුසුතැන ලබා දෙන පිරිසකට පමණක් බවත් දේශීය ව්‍යාපාරිකයින් ශක්තිමත් කර ඉලක්කගත ක්‍රමවේදයක් තුළින් රට දියුණු කරන බවත්, වතුකරයේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වෙනුවෙන්ද තමන් පෙනී සිටින බවත් ඔහු ජනතාව අමතමින් කියා සිටියේ ය. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ දී තමන් හට පාලන බලය අත්වුවහොත් රටට අහිතකර, ජනතාවට වින කරන, ආරක්ෂක, දේශපාලන හා වෙළෙඳ ගිවිසුම්වලට අත්සන් නොතබන බව ද සියලු දෙනා දිනවන අලුත් මාතෘ භූමියක් නිර්මාණය කරන බවත් , තමන් දිව දෙකේ දේශපාලනඥයෙක් නොවන බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.