සජිත් හංසයාගෙන් ! ඇප මුදල් තැන්පත් කෙරේ !!

සජිත් හංසයාගෙන් ! ඇප මුදල් තැන්පත් කෙරේ !!

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, ජනාධිපතිවරණය සඳහා නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ හංසයා ලකුණින් ඉදිරිපත් වීම සඳහා ඇප මුදල් තැන්පත් කර ඇත. 1967 ජනවාරි 12 වැනිදා උපන් සජිත් ප්‍රේමදාස, 1994 වසරේදී ජන සුවය පදනම ආරම්භ කරමින් දේශපාලනයට පා තැබුවේය. ඒ ඔහුගේ පියා වූ හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස 1993 මැයි 01 දා ඝාතනය වීමෙන් වසරකට පසු ය. සජිත්, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය සඳහා වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරයෙක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යවරයාද වෙයි. සජිත් ප්‍රේමදාස අධ්‍යාපනය ලබා ඇත්තේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ආර්ථික විද්‍යාව හා දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ ලන්ඩන් ශාස්ත්‍රාලයය වෙතිනි. ජලනි ප්‍රේමදාස ඔහුගේ භාර්යාව ය. එ.ජා.පයේ ඡන්ද වලින්, 2000දි 83% ඡන්ද ප්‍රතිශතයකුත්, 2001දි 82% ඡන්ද ප්‍රතිශතයකුත්, 2004දි 84% ඡන්ද ප්‍රතිශතයකුත්, 2010දි 89% ඡන්ද ප්‍රතිශතයකුත් සජිත් ලබා ඇත. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර අරගලය ජය ගනිමින් ඔහු මෙවර ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වයට පත්විය.