ජාතික රූපවාහිනිය ජනාධිපති යටතට !

ජාතික රූපවාහිනිය ජනාධිපති යටතට !
ජාතික රූපවාහිනිය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ගනිමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයකට අත්සන් තබා ඇත. 
අද (09) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට එම ගැසට් පත්‍රය බලාත්මක වන අතර මීට සුළු මොහොතකට පෙර රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ මුද්‍රණය සඳහා තමන්ට ගැසට් පත්‍රය ලැබී ඇති බවයි.