මංතීරු නීතිය අද (14) සිට අකුරට !

මංතීරු නීතිය අද (14) සිට අකුරට !

රථ වාහන තදබදය අවම කිරීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මංතීරු නීතිය අද (14) සිට නැවත ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. පොලිස් රථ වාහන පාලන හා මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ දිසාවේ අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ඉන්දික හපුගොඩ සඳහන් කර සිටියේ මාර්ග හතරක් ඔස්සේ මෙම මංතීරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් මේ හේතුවෙන් කොළඹ ප්‍රදේශයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක් ඇති වී තිබේ.