කොවිඩ් නිසා පාර්ලිමේන්තුවට සීමා !

කොවිඩ් නිසා පාර්ලිමේන්තුවට සීමා !

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සේවා සපයන පැලවත්තේ පිහිටි කාර්යාලයේ සේවකයෙකුගේ ඥාතියෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව කතානායකවරයා අද (08) පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දී තිබේ.