නිර්ණායක 11 ක් යටතේ විශ්ව විද්‍යාල නැවත ආරම්භ කිරීමට අවසර !

නිර්ණායක 11 ක් යටතේ විශ්ව විද්‍යාල නැවත ආරම්භ කිරීමට අවසර !

මෙරට විශ්වවිද්‍යාල නැවතආරම්භ කිරීමේදි අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගෝපදේශ හා නිර්ණායක 11 ක් යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කි

මෙරට සියලු විශ්ව විද්‍යාලවල අධ්‍යයන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා අද (06) දින සිට අවසර දෙන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම පවසයි. මෙහිදී අධ්‍යන කටයුතු ආරම්භ කරන  විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලයන් හා සිසුන් ඇතුලු සියලු පාර්ශ්ව විසින් අනිවාර්යෙන් පිළිපැදිය යුතු මාර්ගෝපදේශ හා නිර්ණායක 11ක් එහිදී හඳුන්වා දී තිබේ.

ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති මාර්ගෝපදේශ හා නිර්ණායක මෙසේය,

01. එක් පීඨයකින් එක් වරකට විශ්වවිද්‍යාලයට කැඳවිය හැක්කේ අධ්‍යයන වර්ෂ 02ක සිසුන් පමණි. මෙහිදී අවසන් වසර හා තුන්වන වසර කැඳවීම වඩා යෝග්‍ය වේ.

02. නේවාසිකාගාර පහසුකම් සැලසීමේ දී අනිවාර්යයෙන් එක් සිසුවෙකුට එක් කාමරයක් බැගින් ලබාදිය යුතුය. විභාග දේශන ශාලා, පුස්තකාල, විද්‍යාගාර පහසුකම් භාවිතය හා ප්‍රායෝගික පංති සඳහා සහභාගිවීම ආදී සියලු අධ්‍යයන කාර්යයන්හීදි මීටරයක දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම අනිවාර්ය වේ.

03. විශ්වවිද්‍යාල නැවත ආරම්භ කිරීමේ දී අධ්‍යයන වාරයන්ට අදාළ දේශන හා ප්‍රායෝගික පංති අවසන්කර සෘජුවම විභාග සඳහා සහභාගි වීමට අපේක්ෂිත සිසුන්ට ප්‍රමුඛතාව ලබාදිය යුතුය.

04. විභාග පැවැත්වීමට පෙර සිදුකරන ඕනෑම අධ්‍යයන කටයුත්තක දී (දේශන හෝ ප්‍රායෝගික පංති වැනි) යොදා ගත හැකි කාලය අවම කිරීමට කටයුතු කළ යුතු අතර එහි උපරිමය කුමන හේතුවක් නිසාවත් සති 04කට වැඩි විය යුතු නැත.

05. අවසන් වසර වෛද්‍ය විද්‍යා උපාධිය හදාරන සිසුන්ට (MBBS) සායනික පුහුණුව ආරම්භ කළ හැකිය. ඒ සඳහා අදාළ වෛද්‍ය පීඨ, ශික්ෂණ රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරුන්, ක්ෂද්‍රජීව විද්‍යාඥයින්, මහාචාර්ය ඒකකයන්හි උපදේශකවරුන් හා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ උපදෙස් ලබා ගත යුතුය.

06. එමෙන්ම, දන්ත වෛද්‍ය, ආයුර්වේද වෛද්‍ය අවසන් වසර සිසුන්ට ද (BDS, BAMS, BSMS) ඉහත අනු අංක 05 හි දක්වා ඇති ආකාරයටම සිය සායනික පුහුණු කටයුතු ආරම්භ කළ හැක.

07. අධ්‍යයන හා විභාග කටයුතු අවසන් වු වහාම සිසුන් විශ්වවිද්‍යාලවලින් තම පෞද්ගලික නිවෙස් බලා පිටවිය යුතු අතර, කුමන හේතුවක් මතවත් විශ්විද්‍යාලයේ රැඳී නොසිටිය යුතුය. පසුවරු 7.00න් පසු විශ්වවිද්‍යාල භූමිය තුළ කවර හේතුවක් නිසාවත් සිසුන්ට රැඳී සිටිමට අවසර නැත.

08. ක්‍රීඩා කටයුතු, සමාජ වැඩ කටයුතු හා ඒ ආකාරයේ කුමන හෝ ඒකාරාශී වීමකට  සිසුනට අවසර නොමැත.

09. සිය නේවාසිකාගාරවල ඇති පහසුකම් පිළිබඳව මනා සැලකිල්ලක් යොදවා වසරකට විශ්වවිද්‍යාලයට කැඳවිය යුතු සිසුන් සංඛ්‍යාව පිළිබඳව අධ්‍යයනයකින් පසු අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කළ යුතු බවට සියලුම උපකුලපතිවරුන්ට උපදෙස් ලබාදෙනු ලැබේ.

10. උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද සෞඛ්‍ය විධිවිධාන ඇතුළත් චක්‍රලේඛය තවදුරටත් වලංගු වේ.

11. විශ්වවිද්‍යාලයන්හි කටයුතු කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කරන අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයන්හි ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම සඳහා සියලුම උපකුලපතිවරුන්ට බලය පවරනු ලැබේ.