හිටපු පා.ම. රන්ජන් රාමනායක පොලිස් අත්අඩංගුවට !

හිටපු පා.ම. රන්ජන්  රාමනායක පොලිස් අත්අඩංගුවට !

පොලිසියේ රාජකාරි කටයුතු වලට බාධා කළේ යැයි කියමින් මීට සුලු මොහොතකට පෙර අද (13) හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රන්ජන් රාමනායක මිරිහාන පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.