'රාජ්‍ය නිලධාරීන් ආරක්ෂා කරගත යුතුයි !' අගමැතිගෙන් නව පනතක් !!

'රාජ්‍ය නිලධාරීන් ආරක්ෂා කරගත යුතුයි !' අගමැතිගෙන් නව පනතක් !!

සද්භාවයෙන් ක්‍රියා කරන රාජ්‍ය නිලධාරීන් ආරක්ෂා කරගත යුතු බවත් ඔවුන් වෙනුවෙන් ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට පනතක් ගෙන එන බවත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ අවධාරණය කළේය. ඊයේ (25) මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ වැඩ භාර ගත් අතර එම අවස්ථාවේදී ඔහු මේ බව කියා සිටියේය. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ පසුගිය රජයේ දී අසත්‍ය චෝදනා ගොනු කරමින් රාජ්‍යන් නිලධාරීන් රැසක් FCID ආයතනයට රැගෙන ගිය බවත් එම නිසා රාජ්‍ය සේවය ද සැලකිය යුතු මට්ටමකට අකර්මණ්‍ය වූ බවත්ය.