බන්ධනාගාර, අපරාධකරුවන්ගේ ක්‍රීඩා පිටියක් ! - නීතිපති

බන්ධනාගාර, අපරාධකරුවන්ගේ ක්‍රීඩා පිටියක් ! - නීතිපති

දැන් පවතින බන්ධනාගාර, අපරාධකරුවන්ගේ ක්‍රීඩා පිටියක් බවට පත්ව ඇති බව නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා අද (19) උදෑසන කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වීමෙන් අනතුරුව පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පැවති සාකච්ජාවකදී බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අමතමින් සඳහන් කළේය. බන්ධනාගාර තුළ දූෂිත නිලධාරීන් පිරිසක් සිටින බවත් ඔවුන් හඳුනාගත යුතු බවත් නීතිපතිවරයා එහිදී සඳහන් කළේය. ඔහු එහිදී අවධාරණය කර සිටියේ බන්ධනාගාර තුළ විනයක් ‍නොමැති කමින් ප්‍රබල අපරාධ සියල්ල සංවිධානය වන්නේ බන්ධනාගාර තුළින් බවය. එමෙන්ම ජංගම දුරකතන භාවිත කරමින් මෙම ප්‍රබල අපරාධ ක්‍රියාත්මක වන බව පැවසු ඔහු අවධාරණය කර සිටියේ එහි පණිඩුඩකරුවන් බවට පත්ව සිටින්නේ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් බවයි.