බන්ධනාගාර රැඳවින් පිරිසක් ආහාර වර්ජනයක !

බන්ධනාගාර රැඳවින් පිරිසක් ආහාර වර්ජනයක !

බූස්ස බන්ධනාගාරයේ රැඳවින් 37 දෙනෙකු ආහාර වර්ජනයක නිරත වන බව වාර්තා වෙයි. පවතින ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයන් ලිහිල් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් ඔවුන් ඊයේ (10) උදෑසන සිට මෙම ආහාර වර්ජනයේ නිරත වන බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුෂාර උපුල්දෙණිය පවසා සිටියි. රැඳවියන් බැලීමට පැමිණෙන අමුත්තන් සෝදිසි කිරීම, සමීපතමයින්ට දුරකතන ඇමතුම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව නොදීම සහ බන්ධනාගාර ආශ්‍රිත සෝදිසි කිරීම් ඉවත් කරන්නැයි අදාළ රැඳවියන් ඉල්ලා සිටින බවත් අදාළ ඉල්ලීම් වලින් සාධාරණ ඉල්ලීම් පවතින්නේ නම් ඒවාට විසඳුම් දීමට පියවර ගන්නා බවත් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.