අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් නැවතත් ජනාධිපති කොමිසමට !

අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් නැවතත් ජනාධිපති කොමිසමට !

අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් සමන් ඒකනායක අද (06) පසුගිය සිව් වසර තුළ රාජ්‍ය ආයතනවල වංචා හා දූෂණ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවට කැඳවා ඇත. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවත්වාගෙන යන ගොඩනැඟිල්ල සම්බන්ධයෙන් ලැබී ඇති පැමිණිල්ලට අදාළව සිදුකෙරෙන විමර්ශන සඳහා මෙම කැඳවීම සිදු කර ඇති අතර මීට පෙරද ඔහු කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයට මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දී ඇත.

අදාළ ගොඩනැඟිල්ල බදු ගිවිසුමක් මත කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ගෙන ඇති අතර ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ ඇති අතර කැබිනට් පත්‍රිකාවේ ඇතුළත් කරුණු හා ඊට අදාළ ලිපිගොනු ජනාධිපති කොමිසම වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් සමන් ඒකනායක වෙත දැනුම් දී ඇති බව කොමිසම හමුවේ දී අනාවරණය වී ඇත.

මේ අතර අදාළ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති මධුර විතානගේ ඊයේ (05) ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් කියා සිටියේ, නඩුවක් පවතින ඉඩමක අදාළ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා අවසර ලබා ගත්තේ කෙසේ ද යන්න සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බවයි.