කොමිසමට, හෙට එන්න බෑ ! - අගමැති

කොමිසමට, හෙට එන්න බෑ ! - අගමැති

හෙට (12) වැඩසටහන් කිහිපයකට සහභාගී වීමට නියමිත බැවින් පසුගිය සිව් වසර තුළ රාජ්‍ය ආයතනවල සිදුව ඇතැයි සැළකෙන වංචා හා දූෂණ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටිය නොහැකි බව පවසමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ කොමිසමට ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් පවත්වා ගෙන ගිය රාජගිරියේ ගොඩනැගිල්ල බදු පදනම මත ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි විමසීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍යවරයා හෙට දිනයේදී කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටීමට නියමිතව තිබු අතර හෙට පැමිණීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් නැවත ලබන 16 වනදා පෙරවරු 9.30 ට ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා යළි සිතාසි නිකුත් කළ බව එම කොමිසම ප්‍රකාශ කළේ ය.