ඉතියෝපියාවේ සිට තැපෑලෙන් ආ මත්ද්‍රවය PNB භාරයට !

ඉතියෝපියාවේ සිට තැපෑලෙන් ආ මත්ද්‍රවය PNB භාරයට !

ඉතියෝපියාවේ සිට මෙරටට එවන ලද මත්ද්‍රව්‍ය විශේෂයක් කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේදී පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශය සිය භාරයට ගෙන තිබේ. මෙම පාර්සල් ලබා ගැනීම සඳහා ඇනවුම් කරන ලද පුදගලයන් තැපැල් හුවමාරුවට පැමිණ නොමැති අතර එහි තිබී මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 20 ක් අඩංගු පාර්සල් කිහිපයක් සොයාගෙන තිබේ. මෙම පාර්සල් ඇනවුම් කළ පුදගලියින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට මේ වන විට විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශය සඳහන් කරයි. මත්ද්‍රව්‍ය මෙරටට ගෙන්වගනිමෙන් අනතුරුව යුරෝපයට ජාවාරම් කෙරෙන බවට පොලීසිය සැක පළකරයි.