මැතිවරණ දිනය අභියෝගයට ලක් කළ පෙත්සම් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ !

මැතිවරණ දිනය අභියෝගයට ලක් කළ පෙත්සම් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ !

ජුනි මස 20 වැනි දා පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් දින නියම කරමින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය සහ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය බල රහිත කරන්නැයි ඉල්ලා ගොනුකර ඇති පෙත්සම් සලකා බැලීමෙන් තොරවම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඬුල්ල ඒකමතිකව තීරණය කර තිබේ. පෙත්සම සළකා බැලුණේ අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඬුල්ලක් හමුවේය.

පෙත්සම් සළකා බැලීම 10 වැනි දිනටත් ඊයේ ( ජුනි 01) අගවිනිසුරුවරයා ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ සලකා බැලුණු අතර එම පෙත්සම් විභාගයට ගන්නවා ද? නැද් ද? යන තීරණය අද පස්වරු 3.00ට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව තිබිණි.

මැතිවරණ දිනය අභියෝගයට ලක් කළ පෙත්සම් විභාගයට ගන්නවා ද? නැද්ද? තීරණය අද !