අද සිට පෙළපාලි තහනම් ! - මැකො

අද සිට පෙළපාලි තහනම් ! - මැකො

2019 ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඊයේ (07) දිනය වන විට ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් විසින් නාම යෝජනා භාරදීම අවසන් වූ අතර නාම යෝජනා භාර දුන් දිනයේ සිට ජනාධිපතිවරණය පවත්වා සතියක් යනතුරු පෙළපාලි පැවැත්වීම තහනම් වන බව මැතිවරණ කොමිසම අවධාරණය කරයි. එවැනි පෙළපාලි නැවත්වීමට හා එවැනි අවස්ථා වීඩියෝ ගත කර අධිකරණයට වාර්තා කිරීමට පොලීසියට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවත් මැතිවරණ නීති උල්ලංගණය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි පහත දුරකථන අංක වෙත දැනුම් දිය හැකි බවත් මැතිවරණ කොමිසම වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

011 - 2 868212
011 - 2 868214
011 - 2 868217