පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන ගැන වහා පියවරක් ගන්නැයි පැෆරල්, ජනපතිට ලියයි !

පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන ගැන වහා පියවරක් ගන්නැයි පැෆරල්, ජනපතිට ලියයි !

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා පනතේ 31වන වගන්තිය යටතේ සියලුම රූපවාහිනී නාළිකාවන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ මාධ්‍ය උපමාන අනුගමනය කළ යුතු බවට නියෝගයක් පනවන ලෙස ඉල්ලා පැෆරල් සංවිධානය විසින් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබේ. මෙම ජනාධිපතිවරණ සමය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ මාධ්‍ය ආයතන මැතිවරණ කොමිසමේ මාධ්‍ය උපමාන උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කරන බවත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට රාජ්‍ය සතු රූපවාහිනී නාළිකාවන්ගේ පාලනය සම්බන්ධව නීතිමය කටයුතු කිරීමේ හැකියාව පැවතියද පෞද්ගලික නාලිකාවන් පිළිබඳව නීතිමය පියවර ගැනීමේ හැකියාවක් නොමැති බවත් පැෆරල් සංවිධානය මෙම ලිපිය මගින් පෙන්වා දෙයි.

එම ලිපියේ සම්පූර්ණ පිටපතක් පහතින්,

paffrelletter1 725x1024paffrolpaffrelletter2 725x1024paffrol