මගීන් ඉක්මවා ගියොත් දැඩි නීති ! බස් හිමිකරුවන්ට NTC අනතුරු අඟවයි !

මගීන්  ඉක්මවා ගියොත් දැඩි නීති ! බස් හිමිකරුවන්ට  NTC අනතුරු අඟවයි !

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ මගී ප්‍රවාහන බස් රථවල ආසන සංඛ්‍යාව ඉක්මවා මගීන් රැගෙන යෑම තහනම් බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර සිටියදී ඇතැම් පුද්ගලික බස් රථ ආසන ප්‍රමාණය ඉක්මවා මගීන් රැගෙන යන බවට තොරතුරු වාර්තා වී ඇති බවත් ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධ පැමිණිලි 1955 දුරකතන අංකයට ලබා දිය හැකි බවත් ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව පවසයි. එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කමාන්ඩර් නිලාන් මිරැන්ඩා සඳහන් කර සිටියේ අදාළ පැමිණිලි බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය වෙත යොමු කරන බව යි.