වැඩබලන පොලිස්පතිට නොතීසි !

වැඩබලන පොලිස්පතිට නොතීසි !

වැඩබලන පොලිස්පති සී.ඩී වික්‍රමරත්නට ලබන මස 03 වැනිදා දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ ජනපති කොමිසම හමුවේ පෙනි සිටින ලෙසට නොතීසි නිකුත් කර තිබේ.