පිළිතුරු දෙන්න එක ඇමතිවරයෙකුවත් නෑ..!! පාර්ලිමේන්තුව හිස් !! - ජවිපෙන් චෝදනා

පිළිතුරු දෙන්න එක ඇමතිවරයෙකුවත් නෑ..!! පාර්ලිමේන්තුව හිස් !! - ජවිපෙන් චෝදනා
අද දින (05) වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් යොමුකර තිබූ ප්‍රශ්ණ 15 ටම පිළිතුරු දීම සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂයේ එකදු ඇමතිවරයෙකු හෝ නොසිටි බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක චෝදනා කරයි.
ජවිපෙ පා.ම බිමල් රත්නායක සිය ට්විටර් ගිණුමේ පණිවිඩයක් තබමින් වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ අද පාර්ලිමේන්තුවේ කළු දිනයක් බවයි.
20190905 183309