පිලපිටිය ගැන වරෙන්තු ගන්න සූදානමක් නෑ ! - CCD දන්වයි !!

පිලපිටිය ගැන වරෙන්තු ගන්න සූදානමක් නෑ ! - CCD දන්වයි !!

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක සමඟ දුරකතන සංවාදයක නියැලුනු බව කියන ඇඹිලිපිටිය මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිලපිටිය සම්බන්ධයෙන් වරෙන්තුවක් ලබාගැනීමට සූදානමක් නැති බව කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය අද (13) නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් යූ.කේ. පැල්පොල වෙත දැනුම් දී තිබේ. එහිදී අපරාධ කොට්ඨාසය විසින් දැනුම් දී තිබුනේ විනිසුරු ගිහාන් පිලපිටිය අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කිරීමෙන් පසු වරෙන්තුවක් ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් තමන් වෙත කිසිදු උපදෙසක් ලැබී නොමැති බැවින් වරෙන්තු ලබාගැනීමේ සූදානමක් නැති බවයි.