පාර්ලිමේන්තුව වහලා දැම්මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ! විදුරගෙන් ප්‍රකාශයක් !!

පාර්ලිමේන්තුව වහලා දැම්මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ! විදුරගෙන් ප්‍රකාශයක් !!

"පාර්ලිමේන්තුව අවුරුදු දෙක තුනකට වහලා දැමුවාට මේ රටේ කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙන්නෑ." යනුවෙන් කෘෂිකර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක පවසයි. ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව එකිනෙකා කෙරෙහි ගෞරවයක්, සුහදත්වයක් නැති මහජනතාවගේ ගැටලු ගැන අවබෝධයක් නැති ස්ථානයක් බවට පත්ව ඇති බවත් පාර්ලිමේන්තුව පවත්වන දිනකදී රුපියල් ලක්ෂ 92 ක් ද, නොපවත්වන දිනකදී රුපියල් ලක්ෂ 87 ක් ද ඒ සඳහා වියදම් කරන බවත් ඔහු අවධාරණය කළේය. දිනකට රුපියල් ලක්ෂ 92 ක් වියදම් කළත් එහි ප්‍රතිපල තවමත් ලැබී නොමැති බවත් රට ගොඩ නැගීමට නම් සියලු දෙනා එක්විය යුතු බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ හොරණ ශ්‍රීමේධංකර මහා විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ සිසුන් සඳහා ලාංජන පැළඳවීමේ උත්සවයට සහභාගී වෙමිනි.