අරක්කු පෙරන්නයි දේශපාලනේ කරන්නයි දෙකක් බෑ ! අපේ පාලනේකදි මන්ත්‍රීලට බාර් ලයිසන් නෑ !! - අනුර

අරක්කු පෙරන්නයි දේශපාලනේ කරන්නයි දෙකක් බෑ ! අපේ පාලනේකදි මන්ත්‍රීලට බාර් ලයිසන් නෑ !!  - අනුර

අරක්කු හෝ මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරයන්ට සම්බන්ධ කිසිවකුට ජාතික ජන බලවේගයේ පාලනයක් තුල දේශපාලනයට සම්බන්ධ වීමට ඉඩ නොදෙන බව ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක ඊයේ (8) පැවති මහජන රැළියක දී ප්‍රකාශ කළේ ය. රටේ විනය හැදිය යුත්තේ කුඩු මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරවලට හවුල් වූ දේශපාලඥයන් වැනි දූෂිතයන්ට දේශපාලනය කිරීමට ඉඩ නොදීමෙන් හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් මිස තොරණ හෝ බල්බ් සංදර්ශන වලින් නොවන බවත් අනුර දිසානායක ප්‍රකාශ කර සිටියේ ය.
විධායක ජනාධිපති ධූරය මහජනතාවගේ මුදල් නාස්ති කර ධූරයක් බවට පත් වී ඇති බවද ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ ය.