“සාමකාමී විරෝධතා නැවැත්වීමට මට අවශ්‍ය නැත. නමුත් මිනිසුන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නීති තිබේ” - ජකින්ද ආඩර්න්

“සාමකාමී විරෝධතා නැවැත්වීමට මට අවශ්‍ය නැත. නමුත් මිනිසුන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නීති තිබේ” - ජකින්ද ආඩර්න්

කළු ජාතික ඇමරිකානුවෙකු වන ෆ්ලොයිඩ් පසුගිය සතියේ පොලිස් අත්අඩංගුවේදී මිය ගිය අයුරු තීරණය කරමින් එක්සත් ජනපදයේ සහ ලොව පුරා සිදුවන විරෝධතා මධ්‍යයේ නවසීලන්ත වැසියන් දහස් ගණනක්ද ඊයේ (01) සාමකාමී විරෝධතාවක නිරත වූ අතර නවසිලන්ත අගමැතිනිය ජකින්ද ආඩර්න් කියා සිටියේ ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ්ගේ අභාවය ගැන තමා “භීතියට පත්වූ” බවයි. නවසීලන්තයේ සාමකාමී විරෝධතා සහයෝගයෙන් පිළිගත් නමුත් ඔවුන් සමාජ දුරස්ථ සීමා කිරීම් උල්ලංඝනය කර ඇති බවද සඳහන් කළේය. විශාල රැස්වීම් සඳහා සමාජ දුරස්ථ සීමා කිරීම් ගැනද ඇය සම්මුඛ සාකච්චාවක අමතමින් අවධාරණය කර තිබේ.

“සාමකාමී විරෝධතා නැවැත්වීමට මට අවශ්‍ය නැත. නමුත් මිනිසුන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නීති තිබේ” යැයි ඇය පැවසුවාය.

 2019 මාර්තු 15 වන දින ක්‍රයිස්ට්චර්ච් හි මුස්ලිම් පල්ලි දෙකක දී සුදු අධිපතිවාදියෙකු මුස්ලිම් වන්දනාකරුවන් 51 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම නිසා රටේ දරුණුතම සමූහ වෙඩි තැබීම සම්බන්ධයෙන් ඇය තම රට වැසියන් සානුකම්පිතව හැසිරවීම ගැන හා එහිදී ක්‍රියා කළ අන්දම ගැන ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රශංසාවට ලක් විය.